توضیحات کامل :

پاورپوینت فضای سبز شهری ۶۰ اسلاید

 

فهرست مطالب:‌

1- تاریخچه‌ی فضای سبز در شهر
2- کاربری‌های زمین با پوشش گیاهی
3- فضای سبز و سطوح سبز
4- حوزه شمول فضای سبز شهری
5- عملکردهای فضای سبز
6- مورفولوژی گیاهان فضای سبز
7- معیارهای منظرسازی فضای سبزشهری
8- مکان‌یابی فضاهای سبز شهری
9- ضوابط و مقررات مربوط به کاربری فضاهای سبز شهری