توضیحات کامل :

پاورپوینت انتقال حرارت در ساختمان ۳۱ اسلاید

 

فهرست مطالب
مقدمه
مقاومت حرارتی 
تخمین مقاومت حرارتی جداره ی خارجی در مناطق سردسیر 
انتقال حرارت توسط همرفت 
انتقال حرارت توسط تابش خورشید 
تابش بر روی اجسام کدر 
تابش بر روی سطوح نورگذر 
محاسبه کل حرارت و برودت مورد نیاز در ساختمان 
محاسبه کل حرارت و برودت مورد نیاز در ساختمان
پنجره‌های دو جداره و کاهش اتلاف انرژی
تلفات حرارت در ساختمان
انتقال حرارت از جداره های ساختمان 
تلفات/جذب حرارت از طریق نشت و یا نفوذ هوا
منابع